Viden og maskiner til emballageudvikling og transportsimulering

Lansmont Corporation er en amerikansk virksomhed, der leverer både viden og maskiner til emballageudvikling og transportsimulering. Produktprogrammet indholder udstyr til at udfører: datalogging, vibrationer, stød/bump, droptest og kompression.

Lansmont Produkt linje

Emballage skal beskytte produktet og øge holdbarheden

...samt bevare produktets kvalitet.

En emballage har mange funktioner. Den skal beskytte produktet og øge holdbarheden samt bevare produktets kvalitet. Emballagen skal også sælge produktet og give virksomheden et positivt image. Derudover skal emballagen gøre transporten, håndteringen og lagringen mere effektiv, være nem at åbne og være forsynet med lovbefalede data.  Endelig skal emballagen beskytte omgivelserne mod produktet samt beskytte miljøet.

Lansmont's virke er bygget op omkring følgende tre hovedgrupper:

  • Felt-til-Lab ®: Mål belastningen i feltet - simuler det i laboratoriet.

  • Damage Boundary: Få et mål for robustheden af din emballage.

  • Constructed Probability Spectra: Statistisk reproducere både intensitet og spektral belastningsindhold eller af dine feltdata.

Den typiske kunde findes indenfor disse industrier: fremstilling af emballager, flyelektronisk og elektronik, medicinske og farmaceutiske virksomheder samt fragtselskaber, der er sender og transporterer egne eller andres varer.

Lansmont er en partner i flere organisationer i transportindustrien

ISTA (International Safe Transit Association)Lansmont deltager aktivt i flere organisationer indenfor transportindustrien, eksempelvis ASTM, ISTA, IAPRI, ISO, JEDEC og flere andre. Mange af disse transport- og emballagetest standarder blev udviklet i 1980'erne og derfor er flere af normerne, i et eller andet omfang, forældede.

Adskillige ledende personer i Lansmont sidder som omtalt med ved bordene i disse organisationer og er med til at sikre, at standarderne hele tiden er tidssvarende og opdateret.

Som sidegevinst er viden om disse normer og standarder dermed meget tæt på Lansmont og dens udviklingsafdeling. Således er Lansmont testudstyr i mange tilfælde konstrueret til at følge en eller flere af gældende testnormer og specifikationer indenfor emballage og transportindustrien.

Et billede siger mere en 1.000 ord, besøg Lansmont store videotek: https://vimeo.com/lansmont

Citrotek forhandler også...